İlçe merkezinde bir hali saha ve bir de ilçe stadyumu mevcuttur. Stadyumun mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne aittir. Yaklaşık 31 dönüm alan üzerinde inşa edilen 1100 kişilik tribün kapasiteli stadyumda amatör küme futbol karsılaşmaları oynanır.

Kelkit'in tarihi en eski futbol kulübü Kelkit Gençler Birliği’dir. Renkleri yeşil ve beyazdır. Kulüp,1954 yılında kurulmuştur.1956 yılında kulübe renk ve adini veren kişinin Sermet Öztürk olduğu biliniyor. Kulübün kurucularından banka veznedarı Naci Bey'in Maçkalı olduğu ve kulübün formalarını ilk getiren kişininse İsmail Güney olduğu kayıtlarda geçiyor. Kelkit Gençler Birliği’nde ilk kurulduğu günden bu tarafa kulüp başkanlığı yaparak anılarımızda müstesna bir yere sahip  değerli insanlarımızın isimlerini su şekilde sıralayabiliriz.

Osman Oktay, Sermet Öztürk, Necmi Koçoglu, Nurettin Nasuhbeyoğlu, Neşet  Yalçın,  Yasar  Hirik,  Sefa  Giriftinoğlu,  Etem  Güven,  Hami  Yavuz, Kenan Özdemir, Kenan Tuğlu, Fevzi Pala, Kadir Isbir, Ali Nasuhbeyoğlu, Hasan Sağlam, Nevzat Canpolat, Gürsel Şahin, Ekrem Aktaş ve Lokman Nasuhbeyoğlu

 

KELKİT HURRİYET SPOR'A MARŞ


1954'te doğdu bir güneş

Tarihle eşleşti oldu kardeş

Niceleri toprak, niceleri gurbet

Özlemle bekliyor seni Hürriyet...

 

Şampiyonluk yakışır bu büyük taraftara

Bağlamışlar cefanı sırtlarına

Yağmur, kar demeden gider her tarafa

Basarlar seni bağırlarına....

 

Hep 3.lig hayalimde, özümde

Erzincan, Erzurum, Giresun düştü dile

İnşallah seneye çıkarız 3.lige

Çıkmasan da  olsun senin sevgin hep gönlümde...

(Amigo Arif)

 

 

Hiç şüphesiz bir yörede ekonomik, idarî ve kültürel fonksiyonların geliştirilmesinde en basta gelen etkenlerden birisi de ulaşımdır. Kelkit, Bayburt-Erzincan, Trabzon-Erzincan, Bayburt-Şiran yol bağlantıları üzerinde kurulmuş, merkezi bir konumda bulunmaktadır. Gümüşhane-Kelkit-Erzincan karayolunun, 1956 yılında güzergâh değişikliğiyle Kelkit'in kenarından  geçilmesi kararının alınması Kelkit'in ulaşım avantajını iyice belirginleştirmiştir. Adi geçen yolun, günümüzdeyse Kelkit'in  tam merkezinden geçiyor olması, geçen sürede Kelkit'in yerleşim itibariyle büyüdüğünü göstermektedir. D 885 karayolu (Gümüşhane-Erzincan karayolu Kelkit geçişi) üzerinde ortalama günlük araç trafiğinin 1500'leri bulması, bu yolun ne kadar isler bir görümünde olduğunu belirtmesi açısından önemlidir. D.I.E.  verilerine göre Kelkit'te 1990 yılı itibariyle faal nüfusun %3.5 kadarı (yani 112 kişi) ulaşım sektöründe çalışmaktadır. Fakat Kelkit Şoförler Odasına kayıtlı 546 şoför ve nakliyecinin bulunması, bu rakama  ihtiyatla bakmamıza neden olmaktadır.

Kelkit'in bölge dışı uzak merkezlere ulaşımı, genellikle ya Yeşil Erzincan Seyahat, ya da Turay Turizm marifetiyle olmaktadır. Şiran ilçesinin 2, Bayburt ilininse 4 seyahat firması yine Kelkit'ten geçerek büyük merkezlere gitmektedir.

Kelkit'in diğer yakin şehirlere olan ulaşımı ağırlıklı olarak minibüs firmalarınca sağlanır. Bunlar S.S. Minibüs Yolcu Taşımacılığı Kop. ve Öz Kelkit Seyahat Limitet Şirketidir. Bu iki yolcu tasıma müessesesine  bağlı 130'a yakin minibüs bulunmaktadır. Günlük ortalama Kelkit'ten Erzincan'a 12-13, Gümüşhane’ye 5-6 ve Trabzon'a da 2-3 sefer düzenlenmektedir. Bunun yanında Şiran ve Bayburt bağlantılı minibüs firmaları da Kelkit'ten geçmektedir. 

Kelkit'te yerleşim alanlarının genişlemesiyle birlikte şehir içi ulaşımı ticari taksi ve belediye otobüsleriyle yapılmaktadır. Toplam 4 belediye otobüsü ve 35 e yakin ticarî taksi bu alanda hizmet vermektedir. Ilçe genelinde 500'ü aşkın tescilli otomobil bulunmaktadır.

Kelkit ticari hayatta tarımsal ve hayvansal ürünler dışında her türlü ihtiyaç maddesini temin etmede dışarıya bağımlı bir yerleşim birimidir. Ticari hayat Kelkit'in mühim bir karayolu kavşağında bulunması hasebiyle canlılık arz etmektedir. Sebze   ve    meyve    ihtiyacı    Mersin,  Adana  ve  Samsun    illerinden karşılanmaktadır. Cumartesi günleri ilçe merkezinde kurulan pazarda ilçe halkı her türlü alışverişini yapmaktadır. Bu günlerde çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere köylerden gelen yoğun bir nüfus hareketliliği gözlenmektedir.

Kelkit'in ticari hayati tarımsal üretime dayalıdır. Kelkit ovası ve havzası, tarihi dönemler boyunca önemli bir zahire ambarı olagelmiştir. Salnamelerde geçen bilgilere göre yüzyılın başında Trabzon vilayetinin zahire ihtiyacı büyük ölçüde Kelkit'ten karşılanmaktaydı. Özellikle tahıl ürünlerinde görülen ihtiyacın üzerinde üretim yapılması, Kelkit'in ticarî hayatini hareketlendirmektedir.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi faal nüfusun %16'si ticaretle iştigal etmektedir. Ticari işyerlerinin sayısı 700'e yakindir. Ticari aktivitenin en yoğun olduğu gün Kelkit'te cumartesi günleridir. Çünkü bu günlerde halk pazarı kurulur. Köylerden her gün minibüslerle gelen insanlar, perakende ticareti canlandırmakta ve önemli bir ticari sirkülasyon oluşturmaktadır. Ticari işyerlerinin çoğunluğu Aydın Doğan Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde konuşlanmıştır.    

Ticari işyerlerinin yöre halkının bütün ihtiyaçlarına cevap verdiği halde, çeşitlilik, kalite ve  fiyat seçeneklerinin fazla olusu nedeniyle olacak, bir kısım aileler tüketim harcamalarında yakın illeri tercih etmektedir. Bunun yanında Erzincan ili, mal alımının çoğunlukla yapıldığı bir yakin merkez konumundadır

 

 

Atölye tipi sanayi de oldukça gelişmiştir Kelkit'te. Atölye tipi sanayi alanında ilçedeki kereste ve marangoz atölyeleri, kum ve tas ocakları, büz, parke ve bordür taşı imalathaneleri ve oto tamircileri önemli yer tutar.

Bunun yanında Kosmasat deresi yanında 212 dükkân kapasiteli Kelkit Küçük Sanayi Sitesi, ilçenin sanayi ağırlıklı faaliyetlerinin odağıdır.

Ucuz işgücü ve kalkınmakta öncelikli yörelere uygulanan yatırım tevsikinden yararlanma düşüncesi, ilçede özel sektör yatırımlarının önünü açması gereken bir düşünce olmasına karşılık, beklenilen özel sektör yatımları ne yazık ki gerçekleşememiş.

Cumartesi günleri ilçe merkezinde kurulan pazarda ilçe halkı her türlü alışverişini yapmakta.

Bu günlerde çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere köylerden gelen yoğun bir nüfus hareketliliği gözlenmekte Kelkit'te.

Köylerden her gün minibüslerle gelen insanlar, perakende ticareti canlandırmakta ve önemli bir ticari sirkülasyon oluşturmakta. Ticari işyerlerinin çoğunluğu Aydın Doğan Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde konuşlanmış.

Kelkit'in kara elması taşkömürü de bölgede oldukça ilgi görmekte. Daha çok Gümüşgöze beldesinde metrelerce yerin altından bin bir güçlükle çıkartılan Kelkit kömürü, iç piyasanın arzına sunulmaktadır.

Kelkit Platformu sadece Kelkit'in değil bütün bir Kelkit Havzasının kalkınmasını amaçlayan büyük bir resmi sivil organizasyon Kelkit Havzasında yer alan ilçeler her sene Taksim alanında bir takim etkinlikler düzenliyor, Kelkit Havzasının gelişimi için ortak kararlar alıyorlar. Çekül Vakfının da büyük bir gayretle omuz verdiği Kelkit Platformu, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını hedeflemektedir.

 

 

TARİHİ SATALA ŞEHRİ


GÜN IŞIĞINA ÇIKMAYI BEKLEYEN ANTİK KENT

İlçe merkezine 24 km mesafede Sadak köyünde bulunan antik Satala kenti, günümüzde tüm sır ve güzelliğiyle toprak altında bulunduğundan kendisini gün ışığına çıkaracak kazıyı beklemektedir.

Satala'nin eski Roma İmparatorluğu' nun doğudaki en önemli askeri ordugah şehri olduğu ispatlanmıştır. Satala her ne kadar askeri bir yer olsa da, buluntular burada medeniyetin de geliştiğini göstermektedir. Trianus'un (MS 98-118) Kafkas seferi sırasında burada konakladığını biliyoruz. Satala, konsül tarafından gönderilen kişilerce idare edilmekteydi. Imparator Justinyen zamanında Satala' nın önemi daha da arttı. Imparator Heraklios zamanında Pers ve daha sonra İslam akınları sırasinda Satala harap edildi.

XV.Roma lejyonunun üstlendiği bir yer olan Satala kenti, antik dönemde çok önemli bir merkezdi. Ünlü Bizans tarihçisi Prokopios, Satala'nin artık olmayan surlarının dibinde Perslerle yapılan bir savaştan söz etmiştir. Prokopios'a göre, Fırat sınırının korunması amacıyla kurulan Satala, sadece stratejik bir amaçla Roma devlet sınırının ileri karakolu olma görevini yerine getirmiştir.

Hitit, Asur, Makedonya, Roma Bizans hâkimiyetinde kalan Satala, bir ara önemini kaybetmiş, ancak Trabzon Komnenosları zamanında tekrar canlanmış ve onların mesire yeri olmuştur. 6. yüzyılda imparator Justinyen zamanında bugün bile görülebilen büyük eserler yaptırılmıştır.

Bugün Sadak'ta bulunan harabeler, amfi-tiyatro seklinde yükselen bir dağın eteğindedir. Kalenin Pers tehlikesine karşı imparator Justinyen tarafından onarıldığını anlıyoruz.

Satala'ya ait çeşitli müzelere devredilen eserler:

a)Istanbul Arkeoloji Müzesi'ne

-Kandil (Toprak) 2 adet

-Yüzük taslari

-XV.Legio Apollinares'in armasi

-Kulplu testi

-Armali kemer tokasi

-Madeni parçalar

b)Londra British Museum'da

-Bronz Büst

 

Ayrıca Trabzon ve Erzurum Müzelerinde Sadak'tan çıkarılan mezar taşları, mezar stelleri, sütun başlıkları, lahit kapakları sergilenmektedir.

 

SU KEMERİ

 

Önceleri 47 gözlü olan bu su kemerini 1866 yılında Taylor 7 kemeri sağlam kalmış olarak tespit etmiştir. Ancak üzülerek yazalım ki bugün sadece 2 kemer ayağı ayaktadır


Devamını oku: Turizm

Sadak Köyümüzde bulanan Su Kemerinden bir görünüm

 

BRONZ BÜST

 

Londra British Museum'dadir. Bir zamanlar Tanriça Artemis ya da Afrodit Kültü diye adlandirilan Aneaitis kültüne aittir. Grek bronz sanatinin tek örnegi olup M.Ö.4.yüzyil baslarina ait oldugu tahmin edilmektedir.

Devamını oku: Turizm

Sadak Köyümüzde bulunan ancak yurt dışına kaçırılan bronz büst

 


NiKE KABARTMASI


Devamını oku: Turizm

 


Kabartmada Zafer Tanrıçası Nike,sol elinde palmatle savaş alanında gezinir biçimde anlatılır .Yapıt canlı, ancak kaba üslubuyla olgun arkaik döneme tarihlendirilebilir.

 

MEZAR STELLERI

Sadak Köyünün disinda, Cirit Tepesinde bulunan 32 stel bu alanin kentin nekropolü oldugunu göstermektedir. Bulunan yazilarin çogu Latince'dir. Roma döneminden kalan mezar taslarinin birinde XVI.Lejyon bayraktari Büyük Covidianus'un karisi Julia Maxia için yaptirildigi yazilidir.


Devamını oku: Turizm


XVI .Lejyon bayraktarı Büyük Covitianus'un Karisi Julia Maxia için yaptıgı tahmin edilen mezar taşıdır

 

 

 

30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun

30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun

                Kahraman Türk milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır. Her aşaması eşsiz vatansever...

Devamını Oku...>>

Bayramınız Mübarek olsun

Bayramınız Mübarek olsun

                  Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin Kelkit’imiz, ülkemiz, İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; daha nice bayramlara ...

Devamını Oku...>>

Metruk binaları yıkıyoruz

Metruk binaları yıkıyoruz

  Kimsenin kullanmadığı yıkılma tehlikesi olan metruk binalar için hak sahiplerine gönderilen tebligatların ardından yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz.  3194 sayılı imar kanununun 39.maddesince İlçemizde bulunan yıkık, dökük, tehlike arz eden, harabe binaları yıkarak vatandaşlarımızın can ve m...

Devamını Oku...>>

Yeni Sanayi Köprüsü yapımına başlandı

Yeni Sanayi Köprüsü yapımına başlandı

                   Yeni sanayi sitemizin bir başında Güllühatun köprüsü bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın merkeze daha kısa yoldan ulaşabilmeleri için İnönü mahallesinden Yunus Emre mahallesini birbirine bağlayan alternatif bir köprü gerekmekteydi. Milletvekilimiz Sn Cihan Pektaş’ın 13 Temmuz 2019’...

Devamını Oku...>>

KARNE MESAJI

KARNE MESAJI

                                    2018 - 2019 eğitim öğretim yılının bugün son zili çaldı.                 Bir yıldır geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan, dişini tırnağına takarak evlatlarını okutmak için seferber olan anne babalarının, yurdun dört ...

Devamını Oku...>>

Öz Geçmiş

Öz Geçmiş

Aziz Nas 1964 yılında Gümüşhane ili Kelkit ilçesi Ünlüpınar Beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı beldede tamamladı. Yüksek tahsil olarak önce Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’ nü sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İl...

Devamını Oku...>>

Muhtarlar

Muhtarlar

Mahalle Muhtarlarımız.             Metin TAHAN Bahçelievler Mah. Muhtarı   Fikri DURAN Büyük Cami Mah. Muhtarı   Muhammet DAĞDELENAhmet Yesevi Mah. Muhtarı                 ...

Devamını Oku...>>

Meclis Üyeleri

Meclis Üyeleri

                 Muhammer Doğan   Halil Zengin   İrşadi Bilgin               Hasan Daltaban   Rahim Özmen   Köksal Yiğit             ...

Devamını Oku...>>


e-belediye

KELKİT BELEDİYE HÜRRİYET SPOR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı   7  1   4  T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ     9  

 


    11   5   6 www.gumushaneekspres.com


 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com